Tiny Smile

  • $1,500.00


Amelia Myles, Spirit Lake Dakota, Tiny Smile, 2021, Wool, glassbeads, dyed feathers, wire armature, 18 x 9, $1,500.00,