Tatanka & Zitkala pt. 2

Tatanka & Zitkala pt. 2

  • $300.00


Delaene Uses Knife, Cheyenne River Sioux Tribe, Tatanka & Zitkala pt. 2, 2020, Digital print illustration, 16 x 20, $300.00, www.delaenausesknife.net